Ventilationsrengöring Örebro

Ventilationsrengöring

Ventilationen är inte något man tänker på daglig dags men den är otroligt viktigt för både fastigheten och människorna som bor och vistas där. En fel injusterad eller för dåligt ventilerad bostad kan bland annat leda till fuktskador och/eller problem med luftvägar, allergier och för höga radonvärden.

När kontrollerade du din ventilation senast?

Vi på Örebro Sotarn AB är proffs på ventilation och kan hjälpa dig få optimalt fungerande ventilation genom rengöring och injustering av luftflöden. En optimalt fungerande ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat, minskad risk för eventuella mögelangrepp och andra föroreningar samt en bättre värmeekonomi.  

Pris för ventilationsrengöring varierar från fastighet till fastighet beroende på vilket ventilationssystem du har (inkl. spisfläkt och imkanal).


Visste du att man kan utnyttja ROT-avdraget för ventilationsrengöring?

Pris: 3500 kr inkl. moms
Pris vid användning av ROT-avdraget: 2450 kr inkl. moms

När gjorde du rent din spisfläkt/imkanal senast?

Vi erbjuder rensning av spisfläkt/imkanal separat.
Pris för detta är 1475 kr inkl. moms och du kan nyttja ROT-avdrag även på denna tjänst vilket blir cirka 1033 kr inkl. moms.
Du kan även ingå avtal med oss för rengöring av din spisfläkt vart 3:e år. Priset för detta är 790 kr inkl. moms.

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök