Rökluckor

Rökluckor

Rökluckor är till för att ventilera ut rök och sänka temperaturen i exempelvis trapphus eller butiks- och lagerlokaler i händelse av brand. Finns inga rökluckor i en lokal fylld med rök bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur bidrar till risk för ytterligare spridning eller explosion. Rök- och brandgaser är extremt farligt att andas in. De försvårar släckningsarbete och utrymning samt ger betydande skador på byggnader och inventarier.

Örebro Sotarn kontrollerar, reparerar, installerar och servar rökluckor

I det byggnadstekniska brandskyddet utgör rökluckan en mycket viktig del som ska installeras och servas av auktoriserad servicepersonal.

Örebrosotarn såväl installerar nya rökluckor som reparerar och servar redan befintliga sådana.

Välkommen att kontakta oss för mer information kring installation, reparation samt service av rökluckor!

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök