OVK Besiktning Örebro
Kontakta oss

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

OVK i Örebro

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Läs mer på: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Vi hjälper dig med allt inom OVK, rengöring, service samt om- och tillbyggnad av din ventilation.

Vill du veta mer om OVK? Ta gärna del av information om OVK våra sidor Tips & råd.

Elmätning vid OVK
Örebro Sotaren

Nyhet! Beställ luftvärmepumpen av oss!

Rusta dig inför vintern med en luftvärmepump från Sverigepumpen! Genom Örebro Sotarn får du den levererad, installerad och med servicen inplanerad redan från start. Varför inte kombinera med något av våra ventilationspaket – så har du ett helhetsgrepp kring din värme och ventilation.

Läs mer om luftvärmepumpar