Om & tillbyggnad ventilation, Ventilationssystem

Om och tillbyggnad ventilation

En god ventilation är A och O för att både du och ditt hus ska må bra – Med en otillräcklig ventilationslösning är risken att få problem med mögelangrepp i byggnaden större. Ur ekonomisk synvinkel är ventilationen inte heller oviktig då en väl fungerande ventilation ger en betydligt bättre värmeekonomi – bra för såväl plånbok som miljö.

Hos oss på Örebrosotarn får du hjälp med allt från om- och tillbyggnad till montering av helt nya ventilationssystem.

Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Örebro Sotarn hjälper dig med ombyggnad och tillbyggnad av ventilation.
Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök