Brandskyddskontroll Örebro
KONTAKTA OSS

Brandskyddskontroll

Vi utför brandskyddskontroll enligt de anvisningar som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Bredskap) har beslutat enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”.

För mer info se msbsf 2014:6 och Nerikes Brandkår.

Behöver du boka om tiden för brandskyddskontroll? Besök vår ombokningsportal.

Brandskyddskontrollen utförs enligt fem punkter:

  • Sot och beläggningar – Finns risk för soteld eller stopp?
  • Skador eller förändringar i det tekniska utförandet.
  • Temperaturer – Har anläggningen utsatts för allt för höga temperaturer?
  • Tryckförhållanden – Är det erforderligt undertryck i eldstaden?
  • Täthet – Finns det synliga tecken på läckage på rökkanalen?

Samtliga uppmärksammade fel och brister rapporteras till fastighetsägaren för vidare undersökningar eller åtgärder.

Vill du veta mer? Se även vår information under Tips & Råd.

Vad kostar det och hur ofta ska det utföras
Kommunen har beslutat att en fast grundavgift och en tidsrelaterad kontrollavgift av minst 30 minuter ska tas ut, därefter debiteras för varje påbörjad 15 minuters intervall.

Den vanligaste kontrollen med en eldstad och rökkanal kostar 965 kronor inkl. moms för året runt hus och 1147 kronor inkl. moms för fritidshus. Kontrollen är beräknad att ta mellan 0 och 30 minuter.

Beslutade taxor förutsätter att kontrollen kan utföras enligt vår planering och den tidpunkt vi aviserat. För egna önskemål om dag och tid uttas extra avgift.

Fristen för brandskyddskontroll är 3 eller 6 år för eldstäder och 2 år för imkanal/storkök/restaurang och den bestäms av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

I förarbetet till lagstiftningen framgår att kommunen har rätt att bestämma tidpunkt för första kontrollen, detta för att ge förutsättning att planera utförandet så att en jämn årlig arbetsvolym kan åstadkommas.

Vill du veta mer om kostnad och frister, se även vår information under Tips & Råd.

Har du övriga frågor om brandskyddskontroll?


Kontakta oss

Örebro Sotaren

Nyhet! Beställ luftvärmepumpen av oss!

Rusta dig inför vintern med en luftvärmepump från Sverigepumpen! Genom Örebro Sotarn får du den levererad, installerad och med servicen inplanerad redan från start. Varför inte kombinera med något av våra ventilationspaket – så har du ett helhetsgrepp kring din värme och ventilation.

Läs mer om luftvärmepumpar