Besiktning av eldstad och rökkanal
KONTAKTA OSS

Besiktning

Hur går besiktningen och täthetsprovningen till?

Våra tekniker behöver tillgång till samtliga våningsplan samt tak och vind som skorstenen/rökkanalen passerar på vägen ut genom fastigheten.

Förbered med att ställa fram stegar så att tak och vind är lätt åtkomliga. Är det snö på taket är vi glada om ni har möjlighet att förbereda vägen fram till skorsten.

Viktigt är att taksäkerheten är uppdaterad. Fast monterade takskydd ska finnas enligt gällande regler för att minimera risken att arbetet som är beställt inte kan genomföras.

Är det en nyinstallation av eldstad som ska besiktas?

Se till att ha alla dokument tillgängliga så som monteringsanvisning, typgodkännande samt kontrollplan. Det senare ska skickas in till byggnadsnämnden, tillsammans med besiktningsprotokollet, efter att det blivit signerat av besiktningsman.

Är huset nybyggt?

Då är det viktigt att ventilationen är injusterad, besiktad och i drift så att funktionskontroll/proveldning kan genomföras. Besiktningen börjar med att man kamerabesiktigar/filmar och läckagemäter/provtrycker rökkanalen för att se att denna klarar de krav som gäller. Eventuellt kan rök behöva läggas i kanalen för att man ska kunna upptäcka eventuella läckage. Efter att ovanstående besiktning utförts proveldar man (gäller vid nyinstallation) för att säkerställa att eldstaden fungerar ihop med inomhusmiljön.
Sedan återstår protokollskrivning, då det är viktigt är att du vid beställning har angett korrekt adress, fastighetsbeteckning, fakturaadress och telefonnummer så att protokoll och faktura hamnar rätt, samt att vi kan nå er om något oförutsett skulle inträffa.

Information
Avgassystemet är en detalj som slits hårdast på våra bilar och byts därför ut efter hand som de går sönder. De rökkanaler som finns i våra hus utsätts för samma påfrestningar som avgassystemet på bilen, men förslitningarna är svårare att upptäcka.
För vem tittar efter om det finns läckage till angränsande rök-/ventilationskanaler, att skiljeväggs stenar har släppt eller att stålröret har vittrat och isoleringen har smält på grund av för höga temperaturer?

Det här gör vi
Problem med läckage och skador kan upptäckas mycket tidigare om vi får täthetsprova/läckagemäta och besikta rökkanalen. Oftast har bristerna hunnit bli ganska stora innan de går att upptäcka vid den ordinarie brandskyddskontrollen eller sotningen.

När bör man besiktiga/täthetsprova en eldstad och rökkanal?

  • Vid nyinstallation
  • Vid byte av eldstad
  • Vid sprängningsarbeten
  • Vid köp och försäljning av fastigheter
  • Vid byte av bränsleslag
  • För att sänka sin försäkringspremie hos vissa försäkringsbolag

Vill du veta mer? Se även vår information under Tips & Råd.

Har du andra frågor om besiktning av eldstad & rökkanal?


Kontakta oss

Örebro Sotaren

Nyhet! Beställ luftvärmepumpen av oss!

Rusta dig inför vintern med en luftvärmepump från Sverigepumpen! Genom Örebro Sotarn får du den levererad, installerad och med servicen inplanerad redan från start. Varför inte kombinera med något av våra ventilationspaket – så har du ett helhetsgrepp kring din värme och ventilation.

Läs mer om luftvärmepumpar