Tillbaka till hemsidan
Ventilationsskolan

Imma på badrumsspegeln
– vad orsakar vad i din inomhusmiljö?

Dröjer sig imman på badrumsspegeln kvar en lång stund efter att du har duschat? Blir det ofta kondens på insidan av fönsterrutorna? Störs du av jobbig lukt? Eller har du återkommande huvudvärk och svårt att koncentrera dig? Då kan det vara dags att se över ventilationen.

Väldigt många människor bor i väldigt täta hus. Men varför? För inte alltför länge sedan var det knappt någon som reflekterade över ventilation. Det behövdes inte. Husen vi bodde i var otäta och uteluften drog in genom springor i väggar och fönster. Byggnaderna hade helt enkelt ett naturligt självdrag. Men i takt med att nya isoleringsmaterial dök upp på marknaden kunde husen göras allt tätare. Och ju mer energipriserna steg desto ivrigare blev vi med isoleringen. Men samtidigt som vi minskade våra uppvärmningskostnader fick vi nya utmaningar. Inomhusklimatet blev lidande och vi insåg snabbt vikten av bra ventilation.

Ventilationen ska leda bort föroreningar
– Ventilation handlar inte främst om att syresätta luften, det viktigaste är att leda bort föroreningarna, berättar Jan Wiklund på Sovent Academy, som arrangerar vidareutbildningar inom bland annat ventilationsområdet.
Inomhusluften påverkas av många olika saker, som till exempel matos, rengöringsmedel, stearinljus, parfym, pälsdjur, tobaksrök, avdunstningar från byggnadsmaterial och fukt från tvätt och dusch.

Otillräcklig ventilation kan göra oss sjuka
För mycket föroreningar i inomhusluften kan inte bara leda till skador på huset, som till exempel fuktskador och mögel. I värsta fall kan de faktiskt också göra oss sjuka. Otillräcklig ventilation ökar risken för bland annat astma och allergier och kan även ge symtom som huvudvärk, illamående, trötthet, hosta och koncentrationssvårigheter.

Vi tillbringar mer än 90 % av vår tid inomhus – så det blir allt viktigare att se till att vi har bra luft.

Viktigt att rengöra
För att ventilationen ska fungera optimalt är det viktigt med regelbunden rengöring och en del kan du faktiskt göra själv. Ventilerna för tillluft och frånluft kan du till exempel göra rent med en smal borste och dammsugare.
– Enligt WHO tillbringar vi mer än 90 % av vår tid inomhus, så det blir allt viktigare att se till att vi har bra luft, säger Jan Wiklund. Och minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

Se till att luften kan flöda fritt
Det är också viktigt att luften kan flöda fritt, så kontrollera gärna ventilerna med jämna mellanrum. Står det möbler i vägen? Vetter någon ventil mot en altan som nyligen glasats in? Har ventilerna blivit övertapetserade vid renovering? Och kan det vara så att någon i familjen har tryckt in textilier eller andra föremål i ventilen när det kommit in kalluft på vintern? Det senare är faktiskt inte helt ovanligt.

Luftfuktigheten har betydelse
Det finns många olika anledningar till att luften inomhus blir fuktig. Dels utsöndrar vi som bor i huset själva en del fukt, men framför allt kommer fukten från matlagning, tvätt, dusch och bad. Vi människor är inte särskilt känsliga för fukt, men det är däremot byggnaden och om luften blir för fuktig kan vi bland annat få problem med mögel och bakterier. Den relativa luftfuktigheten bör vara 40–60 % i ett bostadshus och nivåerna mäts med en hygrometer.

Rengöring av ventilationen
Rengöring av ventilationen rekommenderas göras vart tredje till vart sjätte år.
Kombinerat med mätning och injustering av luftflöden får du ett bra grepp om luftens kvalitet och cirkulation.

3 tecken på att ventilationen måste ses över:

  • Om du bor i ett hus med Frånluftsventilation eller Till- och frånluftsventilation kan du själv enkelt testa om systemet fungerar. Dra av en remsa toalettpapper och håll framför frånluftsventilen. Om pappret sugs fast är ventilationen tillräcklig. Ramlar det till golvet fungerar inte ventilationen som den ska.
  • Ser du ofta kondens på insidan av fönsterrutorna? Det kan vara ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig. Detsamma gäller om du under långa stunder har kondens på väggar eller innertak i husets våtutrymmen och om kondensen på spegeln stannar kvar mer än 20 minuter efter att du duschat.
  • Märker du att fönster och dörrar är svåra att öppna eller att kaminen ryker in? Det kan bero på för lite tilluft och att ventilationen måste ses över.

Boka tid för kontroll!
Om du är osäker på hur ventilationen fungerar är det viktigt att kontakta en expert. En totalrengöring av ventilationen rekommenderas ungefär vart tredje till vart sjätte år.

Ventilationsrengöring
?
VAD KAN DU SJÄLV GÖRA FÖR EN BÄTTRE VENTILATION?

Ta gärna del av hemsidans avsnitt Tips & Råd här.