Sotar´n i Bergslagen går samman med
ÖrebroSotarn – för din trygghet och komfort

Sotar´n i Bergslagen går samman med
ÖrebroSotarn – för din trygghet och komfort

Vi på Sotarn i Bergslagen har gått samman med ÖrebroSotarn AB – där vi nu samlas i en ännu starkare organisation. Tillsammans får vi fler resurser och kan bredda våra tjänster till dig som kund. Vi finns kvar med vårt kontor i Kristinehamn, men vår nya hemsida har flyttat in hos ÖrebroSotarn AB. Vi fortsätter att arbeta över stora delar av Bergslagen – med samma team och samma goda lokalkännedom. Varmt välkommen!

Sotning

Därför sotning

Sotningen liksom brandskyddskontrollen sker på kommunens uppdrag. Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för soteld minimeras. Soteld, eller skorstensbrand, uppkommer när tjära i en skorsten eller eldstad börjar brinna. Tjäran uppkommer vanligen på grund av fuktig ved eller för lite tilluft till eldstaden. En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer över 1000° C. Sotelden kan leda till skador och försvagningar på skorstenen och i värsta fall leda till brandspridning.

Brandskyddskontroll

Vi utför brandskyddskontroll enligt de anvisningar som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Bredskap) har beslutat enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Det är kommunen som beslutar taxan för brandskyddskontrollen. Beslutade taxor förutsätter att kontrollen kan utföras enligt vår planering och den tidpunkt vi aviserat. För egna önskemål om dag och tid uttages extra avgift. Fristen för brandskyddskontroll är 3 eller 6 år för eldstäder och 2 år för imkanal/storkök/restaurang.

Brandskyddskontroll
Örebro naturlandskap

Frågor om din eldstad? Prata med vårt team
om vägen till komfort och trygghet.

Besiktning av eldstad och rökkanal

Med våra eldstadsbesiktningar får du ett extra vaksamt öga på eldstadens och skorstenens funktion och skick. Besiktning av befintlig eldstad är en frivillig tilläggstjänst till den obligatoriska brandskyddskontrollen. Med denna utökade genomgång av din anläggning får du svar om eldstaden drabbats av t ex sprickbildning när det exempelvis utförts sprängningsarbeten i området. Har du installerat en ny eldstad behöver du låta utföra en installationsbesiktning innan eldstaden kan tas i drift. Om huset är nybyggt är det extra viktigt att ventilationen är injusterad, besiktad och i drift så att funktionskontroll/proveldning kan utföras.

Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring

Vi på Sotarn i Bergslagen AB är proffs på ventilation och vårt team kan fastigheterna i Kristinehamn med omnejd. Vi hjälper dig hela vägen till en optimalt fungerande ventilation genom rengöring och injustering av luftflöden. Det är en förutsättning för ett bra inomhusklimat, med en minskad risk för eventuella mögelangrepp och andra föroreningar. Ett ventilationssystem i balans bidrar också till en bättre värmeekonomi.

Obligatorisk ventilationskontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat – och att se till att ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett.

Sotare i Bergslagen
Radonmätning och Radonsanering

Radon och radonsanering

Radon är en gasform som kan finnas i såväl mark som i byggnadsmaterial. Att vistas i miljöer med för höga halter radon innebär en hälsorisk. Bor du i ett hus som du tror kan vara drabbat – hör av dig till oss för konsultation. Vi på Sotarn i Bergslagen hjälper dig hela vägen från radonmätning till sanering. Vårt team är utbildade via Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för åtgärder mot radon.


Vad kan vi mer hjälpa dig med?

Vi på Sotarn i Bergslagen hjälper dig hela vägen i frågor som rör säker eldning och en sund inomhusmiljö. Vill du veta mer om några av våra mest efterfrågade tjänster, använd gärna direktlänkarna nedan. Under fliken Tjänster hittar du fler exempel. Varmt välkommen att prata brandskydd och ventilation med oss. Kontaktuppgifter hittar du här.