ROT-avdrag

Utnyttja ROT-bidraget
Visste du att du kan utnyttja ROT-bidrag i samband med t ex ventilationsrengöring, montering av skorstenshuv, till- eller ombyggnad av ventilationssystem, montering av takskydd etc. Kontakta oss så får vi göra ett hembesök och skräddarsy en lösning för just Er via en offert. Välkomna!

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök