Radonbidraget är tillbaka!

Radonbidrag!
Regeringen tar radonfrågan på allvar och återinför nu radonbidraget. Det kommer hjälpa tusentals villaäagare i Sverige att minska radonhalten i sina hem och därmed minska antalet lungcancerfall, vilken är en av de vanligaste cancerformerna. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radon i hemmet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Från och med 1 juli 2018 kan en småhusägare få upp till 25 000 kr i bidrag för att sänka radonhalten. Ett första steg till radonbidrag är att mäta sin radonhalt med hjälp av radondosor från ett ackrediterat laboratorium och vi säljer dessa. Mätningen ska genomföras i 2-3 månader under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april). Om radonhalten ligger över 200 Bq/m3 har man rätt till bidrag.

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök