När gjorde du rent din spisfläkt senast?

När gjorde du rent din imkanal/spisfläkt?
Hos oss kan du på ett enkelt sätt ingå ett avtal, muntligt eller skriftligt, så kommer vi till Er vart 3:e år och rengör Er spisfläkt och imkanal för endast 699 kr. Har Ni råd att inte köpa denna tjänst? Vad händer om jag får en brand i imkanalen/spisfläkten? Kan jag ha varit försumlig i mina åtaganden? 2004 tog man bort rengöringskravet från sotaren och enligt dagens lagkrav är Ni som fastighetsägare skyldiga att göra detta jobb så ofta det behövs. Vem kan bevisa att jobbet är gjort? Det kan vi!

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotaren för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök