Information om Coronaviruset

Information till våra uppdragsgivare och samarbetsparters gällande sjukdomen COVID- 19, coronaviruset.

Örebro Sotarn AB följer de rekommendationer som getts ut av Folkhälsomyndigheten samt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande smittspridning och sjukdomar av coronaviruset.

Ingen personal hos Örebro Sotarn AB som uppvisar symptom, som kan misstänkas vara coronavirus är ute i arbete och således är all vår personal symptomfri och skall anses vara friska enligt Folkhälsomyndigheten.

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotaren för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök