Örebro Sotarn AB – säkrar din säkerhet!

Vi är din trygga partner gällande allt inom brandskydd och ventilation. Örebro Sotarn AB utför alla lagstadgade arbeten inom sotning och brandskyddskontroller. Vi utför även ventilations- och takskyddsmontage, radonmätning och sanering, rökluckor installation och service, ventilationsrensning och OVK – injustering samt pelletsbrännare installation och service.

Våra tjänster

Örebro Sotarn AB

Örebro Sotarn AB har funnits sedan 1991 och arbetar inom lagstadgade arbeten såsom sotning, brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler gällande storkök. Vi utför även ventilations- och takskyddsmontage, radonmätning och sanering, rökluckor installation och service, ventilationsrensning och OVK – injustering och brännarinstallationer.

Läs mer om oss

Några av våra tjänster

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Örebro Sotarn för att boka in Sotning eller Ventilation.

Boka besök